Marathi

Publications

 • Acharya Shankar

  Swami Apurvananda

 • Adarsh Shikshan

  Swami Vivekananda

 • Adhunik Bharat

  Swami Vivekananda

 • Adhunik Bharat Ani Sri Sri Ramakrishna - Swami Vivekananda

  Swami Shivatattvananda

 • Adhunik Bharatachi Ubharani Va Shikshakanchi Bhumika

  Swami Ranganathananda

 • Adhunik Manavala Upanishadancha Sandesh

  Swami Shivatattvananda

 • Adhunik Marathi Sahityatil Paratatwa Bodh

  Dr. Sumati Risabuda

 • Adhunik Yugatil Striya

  Swami Ranganathananda

 • Adhyatmamargadeepika

 • Adhyatmik Sadhana

  Swami Ashokananda

 • Agnimantra

 • Amachi Mukhya Samasya Ani Sri Ramakrishna Vivekananda

  Swami Shivatattvananda

 • Amhi Pahilele Vivekananda

 • Amrit Sandesh

 • Amrit Vani : Ramakrishna-Upadesh-Sangrah

 • Anand Dhamakade

 • Apala Bharat Apali Sanskriti

  Swami Vivekananda

 • Atmabodh